Daniyar Ismailov (DaNik)

Daniyar Ismailov (DaNik)

Daniyar Ismailov (DaNik)
1993-jili 4-yanvar ku’ni Shomanay rayoninda du’nyag’a kelgen. Shan’araqta tun’g’ish perzent. 1999-jili No’kis qalasina ko’ship keledi ha’m ha’zirgi ku’nde No’kis qalasinda jasap kelmekte.
O’mirdegi urani: Arqag’a sheginbeymen!;
Jaqsi ko’rgen tag’ami: Manti;
Jaqsi ko’rgen ren’i: Qara;
Qizig’iwshilg’i: Su’wret saliw, qosiq jaziw;
Jaqsi ko’rgen sport tu’ri: Muay-tay;
Jaqsi ko’rgen qosiqshilari: Bayram Perdebaev, Baxadir Razimbetov, Dastan & Timur, Dawran Abdimov

Ta’lim-ta’rbiya:
DaNik 1999-jili paytaxtimizdag’i 27-sanli uliwma bilim beriw mektebine oqiwg’a bardi. Mekteptegi birinshi ustazi Idirisova Gulshahar 2008-jili uliwma bilim beriw mektebinin’ 9-klasin tabisli tamamlap, No’kis sotsial-ekonomika kolledjinin’ “Statistika” bag’darina o’z hujjetlerin tapsiradi. Kolledjde oqip ju’rgen waqitlarinda bag’darlar arasinda “Quwnaqlar ha’m ziyrekler” tanlawina qatnasip o’z berlsendiligin ko’rsetedi. 2009-jili “Kamolot” JJH ta’repinen Qaraqalpaqstan Respublikasindag’i orta arnawli oqiw orinlari arasinda o’tkerilge “Quwanaqlar ha’m ziyrekler” tan’lawinin’ final basqishinda Kolledjdin’ “Maximum” komandasinda qatnasip jen’impaz boldi. Kolledjdin’ 3 kursinda oqip ju’rgen Danik Rep jo’nelisinde qosiqlar atqarip baslaydi.

DaNik: Mekteptegi oqiwshi waqtimda tanisqan jaqin dostim Jasur ha’zirgi ku’nge deyin en’ jaqin sirlas dostim bolip kelmekte.

Shan’arag’im ta’rbiya oshag’im:
1999-jili No’kis qalasina ko’ship kelgen bul shan’araq kishi shan’araq bolip Daniyar tun’g’ish perzent. Daniyardin’ a’kesi Polatbay Temirbaev ha’m anasi Zulfiya Chawdirbaevalar perzentinin’ tiykarg’i qollap-quwatlawshilari bolip Daniyar ta’repinen atqarilg’an qosiqlarg’a o’z pikirlerin bildirip kelgen. Jalg’iz qarindasi Sayora a’jag’asinin’ tiykarg’i tin’lawshisi ha’m sinshisi.

DaNik: Usinday shan’arag’im ha’m jaqin qollap-quwatlawshilarim barinan quwanaman. O’ytkeni shan’arag’im tinish bolay, olar meni qollap-quwatlamag’anda hesh qanday qosiqlar do’retilmegen bolar edi

Alee menen da’slepki tanisiwim:
2011 jili Alisher Abdullaev (Alee) menen tanisadi. Alee doslari menen kelisip o’zin’in’ jaqin klasslasinin’ tuwilg’an ku’nine arnap qosiq aytiw (syurpriz) ideyasin oylaydi ha’m Qosiq jazdiriw maqsetinde DaNik penen telefon arqali baylanisip, ko’risip qosiq jazdiradi. Bul qosiq a’wmetli shig’adi ha’m basqa doslarinin’ da tuwilg’an ku’nlerine arnap qosiqlar jazdiradi. Usinday ku’nlerdin’ birinde birge qosiq aytiw pikiri payda boladi ha’m da’slepki “Menin’ da’rtim” qosig’in birgelikte atqaradi. Bul qosiq eki qosiqshig’a da maqul tu’sedi ha’m do’retiwshiligin birgelite DaNik ha’m Alee dueti sipatinda dawam ettiredi.
DaNik: Alee menen do’retiwshiligim dawaminda ko’p kelise almay qalg’an bolsam da biraq o’mirde jaqin dos ha’m sirlas bolg’anman.

Do’retiwshiligimdegi da’slepki qa’dem:

2012-jili ozinin’ “Aldandim” qosig’inin’ 2008-jili oz do’retiwshiligin baslag’an.

Avtor: ikalo | Категория: BIOGRAFIYA | 24-10-2015, 21:11 |
Korildi: 9236 |
  
Fatal error: [] operator not supported for strings in /var/www/u0531657/juldizlar.com/index.php on line 309